Vesti

Vegetacija zasada organskih godži bobica

Promenljivo vreme sa velikim temperaturnim razlikama i nepredviđenim padavinama, uticalo je na razvoj biljnog sveta, a to znači i godži bobica. Ovako vreme je veoma pogodno za razvoj raznovrsnih štetočina po listu zasada. Zbog toga je potrebno biljku sačuvati i pomoći joj da se odbrani od invazije štetočina. To se postiže blagovremenim tretmanom dozvoljenim biljnim preparatima u organskoj proizvodnji. Pored toga zasad je potrebno učiniti otpornijim na vremenske promene koje izazivaju stres kod njega i to preparatima koji su dozvoljeni za primenu u organskoj proizvodnji. Na kraju, zasadu je potrebna i prehrana sa određenim mikroelementiama koja će mu obezbediti snagu, otpornost i rodnost. Sve se to postiže tretmanom odgovarajućim sredstvima dozvoljenim za upotrebu u organskoj proizvodnji. Pomenuta dozvoljena sredstva za upotrebu u OP su uglavnoj na biljnoj bazi, sa propisanom količinom dozvoljenom za upotrebu i utvrđenim maksimalnim brijem tretmana. Naš zasad je ove godine tretiran svim navedenim preparatima i za sada se nalazi u odličnom kondicionom stanju. Nadam se da će tako i da ostane ?