O nama

Plantaža godži bobica nalazi se u Bačkom Dušanovu. Malom i mirnom vojvođanskom mestu koje se nalazi se odmah iza Čantavira na putu za Sentu.

Uzgajanje godži bobica i drugih neuobičajenih i egzotičnih biljki predstavlja porodično zadovoljstvo i posao.
Za te potrebe zasađen je dovoljan broj uveženog sertifikovanog zasada godži bobica koje gajimo. Puno i sistematično radimo, a posebno iz razloga što se striktno pridržavamo svih mera iz BIO programa organske proizvodnje. Pored toga trudimo se da plantaža i čitav prostor njenog okruženja budu lepo uređeni i da predstavljaju kutak za opuštanje, uživanje i vizuelno zadovostvo.

Zavod za nove tehnologije u poljoprivredi i šumarstvu koji je organizovan u okviru preduzeća A&S UNION doo Subotica, pruža nam celokupnu logističku podršku u smislu edukacije i saveta za pravilan uzgoj godži bobica na plantaži, povremenih obilazaka plantaže sa rešavanjem nedoumica i ukazivanjem na očekivane probleme sa predlogom preventivnih mere za njihovo otklanjanje ili smanjenje štetnih efekata po zasad i plod.

Petar Garić, vlasnik

Plantaže godži bobica
u Bačkom Dušanovu
ul. Petra Drapšina br. 25.

Plantaža je registrovana kao 
Poljoprivredno gazdinstvo 804614032748 
Subotica, ulica Mikloša Radnotija broj 31
Tekući račun: 160-5800800108106-28