Vesti

Uklanjanje mladih izdanaka zasada godži bobica i međuredno malčiranje travnjaka

Veliku pomoć pruža nam razvučena žica uz pomoć koje usmeravamo grane i tako dobijamo željenu špalirastu formu zasada. Razvlačenje žice bila je velika investicija, ali se isplatila jer se znatno olakšava održavanje zasada, njegovu provetrenost i ravnomernija osunčanost, kao i berba godži bobica. Prilikom berbe se najviše oseti korist od razvučene žice jer je znatno lakši i brži pristup plodu.


Upravo zbog potrebe mesečnog i češćeg ručnog uklanjanja novih izdanaka, za sledeću godinu planiramo da uklanimo postavljene folije i promenimo zalivni stem “kap po kap“. Podizanje folije bi omogućilo lakši pristup novim izdancima u cilju njihovog odstranjivanja i odgovarajućeg održavanje prostora između zasada. Planirana promena zalivnog sistema bila bi realizovana sa jačim rednim cevima okačenim na visinu prve žice i postavljenim kapaljkama na utvrđenim mestima na cevima. Kapaljke bi imale određenu podesivu propusnu moć. Na ovaj način bili bi u prilici da kontrolišemo i podešavamo svaku kapaljku i doziramo količinu vode za zalivanje svakog zasada ponaosob.