Vesti

Orezivanje i zaštita godži bobica (Goji berry) početkom 2017. godine

Od sistema vođenja biljke zavisi i način rezidbe:

1. SISTEM ŠPALIR

Primenjuje se od druge ili treće godine kada su biljke dovoljno razvijene, a izdanci dovoljno dugi da se mogu rasporediti po postavljenim žicama – lastin rep ili lepeza.

Može biti nekoliko varijanti, koje se ne razlikuju mnogo. Razlika je u tome, dali  se od zemljišta vodi jedan ili više izdanaka. Ako se vodi jedan izdanak onda se od donje žice širi na nekoliko izdanaka koji se raspoređuju po postavljenim žicama na nekoliko nivoa.

Smatram da je bolje i sigurnije ostaviti vise izdanaka i sa strana im sasecati bočne grančice i osnovne izdanke rasporediti po žicama na obe strane.
Izdanci se raspoređuju kao lepeza po žici levo i desno od biljke, prema drugim biljkama , vodeći računa da se ne dodiruju sa izdancima drugih biljaka, zbog prostora i zasenjavanja.

Ostavlja se 4-6 dobro razvijenih izanaka koji se svake godine produžuju do visine gornje žice na špaliru (uglavnom je to 180 cm).
Preporučuje se da se ostavi dva tri izdanka iz prethodne godine iz razloga podmalađivanja osnovnih izdanaka i za rezervu ukoliko se neki od ostavljenih izdanaka polomi.

Bočne grane na izdancima se skraćuju i proređuju.

2. SISTEM ŽBUN- VAZA

Primenuje se kod gajenja bez naslona ili potpore u prvim godinama uzgoja.

Ostavljaju se po pravilu 4-6 izdanaka, naspramo raspoređenih, svake godine s produžuju do visine 150-180 cm visine. Svi izdanci koji se nalaze unutar vaze uklanjaju se do osnove. Bočne grane na  odabranim izdancima se skraćuju a one koje se razvijaju prema unutrašnjosti vaze se uklanjaju od osnove. Preporučuje se ostaviti dva tri izdanka iz prethodne godine iz razloga podmalađivanja izdanaka i kao rezervu ukoliko se neki od ostavljenih  izdanaka polomi.3. SISTEM NOVIH IZDANAKA

Za sada se radi na nekoliko lokaliteta sa ciljema da se prilikom berbe izbegnu trnovi jer na jenoodišnjim izdancima nema trnova.
Primenje se od prve godine gajenja.

Radi se tako da se nakon zadnje berbe bobica, na kraju vegetacije, biljke komplet pokose tj. odseku cele biljke na visinu do 10 cm od zemlje. Na proleće izlaze novi izdanci koji su rodni kao kada su biljke posađene,  s tom razlikom da sada imaju jako razvijen koren i rastu mnogo brže. Biljke se opet na kraju vegetacije pokose do zemlje.

Zaštita protiv bolesti

Zimsko prskanje zasada tzv. plavo prskanje bakrenim preparatima je glavna preventivna mera zaštite kojom suzbijamo čitav niz bolesti u vreme mirovanja i pred samo kretanje vegetacije.

U cilju smanjenja prisustva bolesti i štetočina u zasadu, preporučuje se da se iz zasada svo otpalo lišće, truli plodovi i grane koje se odbacuju zimskom rezidbom, iznesu iz zasada i spale.  

Zimsku zaštitu zasada najbolje je obaviti odmah posle rezidbe jer je na ovaj način smanjen utrošak sredstava za zaštitu, a i sama biljka se kvalitetnije istretira i zaštititi.
Najbolji rezultati u suzbijanju štetnih organizama se postižu kada se tretiranje obavi u drugoj polovini februara i početkom marta.

Zimsko tretiranje protiv bolesti se obavlja kada su stabla suva i spoljašnja temperature iznad 5 – 7 0C, da bi se izbeglo izmrzavanje. Preporučuje se rad po tihom vremenu bez vetra. Potrebno je da se voćke dobro okupaju i da se istretira celo stablo, a posebno nadzemni deo korena. Prilikom tretiranja obavezno koristiti zaštitnu opremu zbog velike otrovnosti preparata.

Zaštita zasada biljke vrši se sredstvima za zaštitu bilja koje vlasniku preporuči ovlašćeno stručno lice davaoca intelektualnih usluga.