Vesti

Neposredna priprema plantaže za prvo branje godži bobica u 2017. godini

 

Priprema se sastojala od uređenja međurednog i čeonog prostora uklanjanjem samonikle trave i drugog rastinja i fiksiranja grana na međustubne žičane nosače specijalnim štipaljkama koje se koriste u vinogradastvu i koje ne oštećuju grane i plod i pružaju raspoređenim granama punu konfornost.


Pored toga zasad je tretiran, u cilju pripreme za berbu plodova, odgovarajućim mikrobiološkim organskim sredstvom i to delom folijalno, a delom kroz dozer sistema navodnjavanja “kap po kap“. Sredstvo prestavlja odgovarajući stimulator rasta i umanjenja  ili  potpunog sprečavanja stresa biljke nastao usled berbe njenih plodova. Predmetno sredstvo sertifikovano je za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.


Opisano je snimljeno na fotografijama koje se nalaze u prilogu.