Vesti

Formiranje zasada plantaže godži bobica u proleće 2017. godine1. SISTEM ŽBUN- VAZA
Primenuje se kod gajenja bez naslona ili potpore u prvim godinama uzgoja.
Ostavlja se,  po pravilu 4-6 izdanaka,  naspramo raspoređenih.  Izdanci se svake godine produžavaju do visine 1,50 - 1,80 m visine.  Izdanci koji se nalaze unutar  vaze se uklanjaju  do  osnove.  Bočne grane na odabranim izdancima se skraćuju a one koje se razvijaju prema unutrašnjosti vaze se uklanjaju.


2. SISTEM NOVIH IZDANAKA
Za sada se primenjuje samo na nekoliko lokaliteta sa ciljem da se prilikom berbe izbegnu trnovi jer na jenogodišnjim izdancima nema trnova. Primenje se od prve godine gajenja zasada.
Radi se tako da se nakon zadnje berbe godži bobica,  na kraju vegetacije,  biljke komplet pokose tj. odseku cele biljke na visinu do 10 cm od zemlje. Na proleće izrastu novi izdanci koji su rodni kao kada su biljke posađene, s tom razlikom da sada imaju jako razvijen koren i izlaze mnogo ranije. Biljke se opet na kraju vegetacije pokose do zemlje.


3. SISTEM ŠPALIR


Primenjuje se od druge ili treće godine ka su biljke dovoljno razvijene i izdanci dovoljno dugi da se mogu rasporediti po postavljenim žicama.
Može biti nekoliko varijanti, koje se ne razlikuju mnogo. Razlika je u tome, dali se od zemljišta vodi jedan ili više izdanaka. Ako se vodi jedan izdanak onda se od donje žice raširuje na nekoliko izdanaka koji se raspoređuju po postavljenim žicama na nekoliko nivoa.
Izdanci se raspoređuju kao lepeza po žici levo i desno od biljke, prema drugim biljkama , vodeći računa da se ne dodiruju sa izdancima drugih biljaka, zbog prostora i zasenjavanja.
Ostavlja se 4-6 dobro razvijenih izanaka koji se svake godine produžuju do visine gornje žice na špaliru (obično je to 1,80 m). Bočne grane na izdancima se skraćuju i proređuju.
Rukovođen razlozima potrebe veće prostornosti po zasad, njegovoj osunčanosti, provetrenosti, lakšoj berbi i drugim razlozima koje ne bih navodio, opredelio sam se za ovaj vid formiranja zasada, koji pored opisanog, izuzetno lepo izgleda.


Formiranje zasada na ovaj način može biti improvizovano pobijanjem stubova i zatezanjem žice ili na profesionalniji način. Opredelio sam se za drugu varijantu.


Prvo je zasad orezan tako da smo ostavili 4-6 naspramnih najboljih izdanaka, a potom je postavljena modifikovana kompletna vinogradarska oprema koju podržava BIO program. Mislim na specijalno profilisane stubove odgovarajuće dužine izrađene od ogdovarajućih materijala sa bočnim držačima za žicu, kompletan Gripple program i CRAPAL žicu sa nekoliko zaštitnih premaza sredstvima koja su u funkciji podržavanja  organskog načina proizvodnje i koju smo u donja dva reda postavili  duplo/paralelno sa određenim razmakom (najveća količina zelene mase), dok je u preostala dva visinska reda (treći i četvrti) postavljena jednostruko na različitim stranama stbova. Između žica i po žicama ostavljeni izdanci godži bobica su lepezasto usmereni - razvučeni i pričvršćeni specijalnim elastičnim vezicama.
Stubobi, sajle, ancheri, žica o sve ostalo postavljeni su i na 50-70 cm od ograde placa i predstavljaće nosače i podupirače drugih zasađenih sadnica koje će doseći planiranu visinu zasada godži bobica i predstavljaće fizičku barijeru, odnosno “tampon zonu” prema susedima i njihovim mogućim aktivnostima na svom zemljištu.


Ovom prilikom i na ovom mestu mormo istaći da svi susedi sa kojima se graniči naš plać na kome su zasađene godži bobice imaju izuzetnop korektan odnos koji ide čak dotle da pitaju kojim sredstvom smeju da tretijau svoje zemljište da ne bi naudili zasadu godži bobica, na čemu smo im posebno zahvalni. Za uzvrat onima koji to žele veoma rado dajemo odgovarajuće savete, a ne retko i određena mikrobiološka i zaštitna sredsta.


Za opisano je bilo potrebno izvojiti dosta vremena i finansijskih sredstava, ali se iskreno nadamo da je vredelo sa ospekta kvaliteta budićih plodova, funkcionalnosti i lakše obrade plantaže i naravno sa aspekta koji ostavlja vizuelni efekat - uređenost plantaže sa posebnom brigom o svakom zasadu.


Na kraju, pristupili smo uređivanju međurednog, bočnog i čeonog dela zemljišta i prostora između ograde i postavljenih zaštitnih "tampon zona" u vidu drugog zasada visine planiranog rasta zasada godži bobica - goji berry.  Na ovom slobodnom  prostoru planiramo, ovih dana, da zasidomo vinogradarsku travu koja bi trebalo da donese novi boljitak, ali o tome u sledećem javljanju