Vesti

Završno spremanje pred prvu berbu uličnog dela, dvorišnog dela i dela sa organskim zasadom godži bobica, kupina i malina


Godži bobice sa beru obično u pet etapa, počev od kraja jula meseca pa do kraja oktobra meseca. Predpostavka je da će, evenualno, manji prinosi u prvoj berbi biti kompenzovani kasnijim količinski obimnijim berbama, zbog sadašnjih vremenskih uslova koji uglavnom pogoduju zasadu, što se može uočiti na njemu u vidu intenzivnijeg cvetanja i puno malih zelenih zametnutnih plodova. Osnovano se može predpostaviti da će kvalitet ploda biti izuzetno dobar, a posebno ukoliko su upotrebljavane sve mere potrebnog i na vreme urađenog zalivanja zasada, mere blagovremne zaštite zasada odgovarajućim BIO sredstvima i mere blagovremenog oplemenjivanja zemljišta i zasada odgovarajućim BIO sredstvima.