Vesti

TREĆI DEO putovanja kroz vreme: sređivanje placa tokom 2015/2016. godine


Sređivanje zemljišta vršeno je uklanjanjem nepotrebnog sadržaja sa njega, nivelisanja i ravnanja, ravnomernog razbacivanja ovčijeg stajnjaka pre zimskog dubokog oranja 2015. godine. Potom je obezbeđeno funkcionisanje zalivnog sistema “kap po kap“. Plac je u potpunosti ograđen kvalitetnom pletenom žicom zategnutom između metalnih stubova.  Za sada je napravljen jedan pomoćni objekat u vidu boksa koji će biti korišćen za kraci smeštaj psa, odnosno alata. Planiramo još da postavimo dva manja montažna objekta od kojih bi jedan bio korišćen kao skladišni prostor sa dubokim zarzivačima i drugim sredstvima potrebnim za rad, a drugi za naš odmor i kraći boravak na plantaži.