Vesti

TREĆI DEO: godži bobice (Goji berry) - voće veka ili … ?

Naši instituti i akreditovane laboratorije potvrdili su američke rezultate, s tim što su Goji berry poredili sa domaćim voćnim vrstama. Tom prilikom su utvrdili da GOJI BERRY u svežem stanju i sve prerađevine od njega su lek za imuni sistem organizma i mnoge bolesti.

Rezultati ispitivanja iz knjige prof. DAVIDA WOLFA i njegovih saradnika:

•    Knjiga Internacional Journal of Biological Macromolekules, V izdanje, st. 447-449 - objavljeni su rezultati ispitivanja energetske efikasnosti ploda Licium barbarum (Goji berry) na život i zdravlje čoveka;
•    Knjiga Therapy na str. 547-553 - obrađuje pitanje ispitivanja na ljudima koji boluju od povišenog holesterola i šećera u krvi;
•    Knjiga Brain Research na str. 123-134 i knjiga Experimental Gerontology na str. 716-727 - obrađuje pitanje uticaja Goji berry na nervni sistem organizma čoveka;
•    Knjiga i časopis Journal of Etnopfarmacomacology na str. 504-511 - objašnjava izmenu materije po sistemu RNA i DRNA koji je u korelaciji sa starošću organizma;
•    Knjiga Carbochydrate Polymers na str. 172-178, zatim knjiga International Journal of Biological Macromolecules na str. 461-465 i časopis Journal of Ethnopharmacology na str. 82-169 objašnjava antioksidativna svojstva Goji berry;
•    Knjiga Eksperimental Neurology na str. 269-273 objašnjava uticaj Giji berry na očne kapke i vidno polje kod čoveka;
•    Časopis Agricurtural Researsh – je ceo posvećen uticaju Goji berry u kombinaciji sa Kakaocem u hemoterapiji i zgrušavanju krvi;
•    Knjiga Cancer Bioterapy and Radio pharmateuutical na str. 155-172 - obrađuje analize uticaja Goji berry na imuni sistem čoveka;
•    Knjiga Life Sciences na str. 215-2124, časopis Jurnal of Ethnopaharmacelogy na str. 529-535 i časopis Bioorganic u 13 izdanju - iznose podatkr o uticaju Goji berry na tz. “tkanje ćelija“ i zaštitu funkcije jetre;
•    Knjiga European Journal of Pharmacology, na strani 217 i 471 - obrađuje pitanje uticaja Goji berry na nekontrolisano razmnožavanje ćelija i stvaranje žarišta koja prelaze u rak;
•    Knjiga Bioresouurce Technology, na strani 1383-1393 analizira uticaj Goji berry na varenje i gastroentrologiju kao probiotik;
•    Knjiga-časopis European Polymer Journal na str. 488-497 - objašnjava uticaj Goji berry na aminokiseline i esencijalne šećere;
•    Knjiga Chemystri of Natural Compounds, na strani 24-25 - analizira uticaj Goji berry na na esencijalna ulja neophodna za pravilno funkcionisanje organizma; i
•    Knjiga Fod Chemistry, na strani 87-283 - analizira uticaj flamionida na slobodne radikale u čovečijem organizmu.

Navedena istraživanja i dobijeni rezultati važni su iz razloga što je opštepoznato da je pravilna ishrana jedan od najvažnijih elemenata za pravilno funkcionisanje našeg organizma.

Kada su u čovečijem organizmu pravilno izbalansirani nutrijenti, hormoni, enzimi, minerali, voda i drugo, bazična fiziologija radi u našu korist. Netolerancija na hranu je “tihi ubica“. Najveću prerpreku za korišćenje svih nutrijenata predstavlja cena pojedinih biostimulatora.

Sada, prvi put, svaka poradica može sebi da obezbedi plod ove voćke i to tako što će u svom dvorištu ili  na svojoj parceli zasaditi dva-tri grma (zasada) Goju berry ili kupiti njegove plodove ili prerađevine po pristupačnim cenama i tako obezbediti svom organizmu i organizmima svojih ukućana potrebnu količinu biostimulatora koji kompletno zamenjuju sve druge esencijalne dodatke u ishrani.