Vesti

TREĆE OREZIVANJE GOYI BERI SADNICA

 

Po uklanjanju slomljenih, oštećenih i starih osnovnih grana (suženi kanali provodljivosti hranjivih materija) vršen je, kod svakog zasada, odabir 4-5 osnovnih grana koje su po određenim pravilima formirane u pravcu naviše ka zategnutoj žici, dok su im donje bočne grančice odstranjene do određene visine računajući od zemlje.  

Svake godine i jednom mesečno, potrebno je ukloniti izrasle izdanke uz prvo ostavljanje 1-2 kvalitetnog kao rezerve za slučaj kasnije potrebe.

Neposredno posle orezivanja odsečene grane uklonjene su sa plantaže.

Odmah po orezivanju sadnica obavili smo zimsko/prolećno prskanje sredstvom koje se nalazi na listi dozvoljenih sredstava za kontrolisanu organsku proizvodnju, koje će uz već urađeno kasno jesenje prskanje u 2018. godini preventivno delovati u pravcu očuvanja zdravog zasada na plantaži i tokom 2019. godine.

Opisanim aktivnostima, kao i do sada, možemo očekivati znatno bolju i ravnomerniju provetrenost i osunčanost zasada, manju “zainteresovanost“ štetočina za njega, lakše održavanje sa potrebnim intervencijama, kao i krupan, kvalitetan i sočan plod sa znatno lakšim i bržim branjem.

Po rubovima plantaže zasađene su “Losh Ness“ kupine i po koji zasad “Miker“ malina, koji takođe imaju status uzgoja na kontrolisanom organskom zemljištu.

Predpostavljamo da će objavljene fotografije neorezanog zasada, rezanja zasada u toku, orezanog zasada i uređene plantaže, bolje informisati zainteresovane od ovog teksta ?