Vesti

Prvo međuredno košenje trave i završno raspoređivanje grana zasada godži bobica u formu špalira


Urednost plantaže za nas je veoma bitna. Zbog toga se trudimo da pored svih ostalih zahteva kojima je potrebno udovoljiti u kontrolisanim uslovima organske proizvodnje i taj uslov bude zadovoljen.