Vesti

Priprema za prvu berbu u trećoj godini

U 2016. godini prva berba otpočela je 13. avgusta, u 2017. godini bilo je to 27. jula, a ove godine biće, verovatno, 23. jula. Do tada plod za prvu berbu treba da bude dovljno formiran i snabdeven potrebnim suvim materijama sa odgovarajućom količinom soka i šećera. Navedeno je utvrđeno proverom (merenjem) sastojaka ploda.

Bez obzira na specifične vremenske uslove, očekujemo primern rod sa dobrim kvalitetom ploda godži bobica  i ove godine.

Potrudilili smo se da to tako bude, redovnom obradom i pregledom zemljišta i zasada, blagovremenom uporebom propisanih sredstava za oplemenjivanje i zaštitu zemljišta u organskom statusu i zasađenog bilja na njemu: godži bobice, kupine i nekoliko hibridnih zasada malina.
Ukoliko se ništa ne planirano ne dogodi i ukoliko obezbedimo potrebna sredstva za ručnu berbu, bez obzira na specifičnost vremeniskih uslova, očekujemo zapažen rod i kvalitet i ove godine. Da je prednje izneto osnovano, potvrđuju i priložene fotografije zasada od danas.