Vesti

Početak cvetanja godži bobica, formiranje prvih plodova i spremanje plantaže

 

Velike padavine sa malo podnošljivih sunčanih dana, nisu pogodovale pravilnom razvoju plodova godži bobica.

Zaštita stedstvima sa Liste dozvoljenih u organskoj proizvodnji umanjila su ili u potpunosti eliminisala razvoj mogućih štetočina kojima ovaki vremenski uslovi odgovaraju.

Oplemenjivači zasada i zemljišta takođe sa Liste dozvoljenih sredstava u organskoj proizvodnji, pomogli su zasadu da lakše podnese šokove nastale usled naglih i učestalih vremenskih promena.

Zelena masa je obimna, plodovi su počeli da se formiraju, dok je cveta nešto manje. Nadamo se da će se ustaljivanjem vremenskih uslova i dejstvom mikroelemenata, ujednačiti i pospeši i cvetnost zasada?


Fotofrafije u prilogu podsećaju i prikazuju sadašnji izgled prilaska plantaži, prostoru ispred nje i samoj plantaži.