Vesti

PETI DEO putovanja kroz vreme: Certifikati zasada godži bobica (Goji berry)

Pre početka bilo kakvih aktivnosti po pitanju gajenja ove biljke dogovorili smo se sa generalnim zastupnikom godži bobica (Goji berry) za Republiku Srbiju i zemlje okruženja “A&S UNION” doo Subotica da nam u potpunosti pruža svoje intelektualne usluge posredstvom svog Zavoda za nove tehnologije u poljoprivredi i šumarstvu. Za navedeno smo se opredelili jer smo imali saznanja da je preduzeće “A&S UNION” doo Subotica nosilac posla vezanog za: izradu programa i elaborata za tehnologije iz određenog predmeta rada, pružanje intelektualnih usluga, organizaciju savetovanja i seminara, operativno izvođenje radova u procesu mulčiranja zemljišta plastičnom folijom, sadnja biljaka na plastičnoj foliji, snabdevanje repromaterijalom za sve tehnologije koje zastupaju, kao i da poseduju sertifikate za obuku proizvođača iz oblasti organske proizvodnje.

Sadnice godži bobica (Gopji berry) isporučene su nam i zasađene 13. aprila 2016. godine, a oko 20 aprila 2016. godine dostavljena nam je sledeća dokumentacija:

-    SERTIFIKAT BIO TREE Sofija – Bugarska od 15.04.2016. godine,
-    DEKLARACION – GMO (nije genetski modifikovan zasad) od 16.04.2016. godine,
-    MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 (Uverenje EUR. 1) od 03.04.2016. godine i
-    FITOSANITARNI SERTIFIKAT od 03.04.2016. godine.