Vesti

Organski status parcele za gajenje godži bobica u Bačkom Dušanovu

Rad, trud i ulaganja isprepleteni sa željom da se učini nešto kvalitetnije i bolje, po pravilu, uvek bivaju valorizovani na ovaj ili neki drugi način.