Vesti

Međuredno košenje trave na plantaži godži bobica u Bačkom Dušanovu

 

Međuredni prostor od oko 3 m može biti zemljana površina, oranica, zasad neke kulture ili travnta površina. Kada je međuredni prostor zemljana površina, istu bi trebalo obrađivati, održavati, ukljanjati samonikle trave i korenje, a posle kiše gaziti blato ili ne ulaziti u plantažu. Međuredna sadnja druge kulture je moguća, ali po nama, time se otežava i nepotrebno komplikuje prilaz zasadu godži bobica, ne izbegava kretanje po blatu, a i remeti se vizuelni izgled “zategnutog“ špalirnog reda. Smatrali smo da je uz među zasađeni bočni špalirni zasad jenog reda kupina sa nekoliko zasada malina sasvim dovoljan za razbijanje monotonije na parceli i dobijanje željenog izgleda uređane plantaže. Gajenje godži bobice nije tako nezahtevan posao kako ga neki žele predstaviti, a posebno oni što ih nikada nisu gajili, puno promena treba blagovremeno uočiti te adekvatno i na vreme reagovati. Prednje posebno dolazi do punog izražaja kada je u pitanju organska proizvodnja. U tom kontestu mi smatramo da i izgled plataže je izuzetno važan, kao i da putem njega puno toga možemo saznati o uzgajuvačima godži bobica, što će nas opredeliti ili neće da sa njima sarađujemo.