Vesti

Aktivnosti na placu sa zasadom godži bobica i pored međnim redom zasada kupina i malina

Važno je znati da biljci, a posebno višegodišnjem zasadu, treba u rano proleće pružiti odgovarajuću pažnju i zaštitu. Greška ili propust napravljeni u ovo vreme, mogu kasnije da imaju izuzetno loše posledice po zasad, a time i uzgajivača.

Da bi zasad konforno ušao u novu godinu voćarske sezone moramo adekvatno da ga zaštitimo od štetočina, insekata i bolesti koje su prezimele minulu zimu bez većih štetnih posledica po njih. Na ruku im ide i činjenica što zima nije bila posebno jaka, tako da se osnovano može očekivati da ju je dobar deo štetočina, insekata i bolesti preživeo i da planira da nastavi sa sa svojim aktivnostima koji su štetni po zasad.

Vreme kada se zasad budi iz zimskog sna, otvara svoje pupoljake, počinje da cveta i lista, idealan je za preduzimanje preventivnih mera njegove zaštite. U tim fazama zasad je najranjiviji, pa bi zbog toga trebalo predvideti i sprečiti pojavu oštećenja i delovanje štetočina.

Pravilna rezidba zasada sa iznošenjem orezanog van placa je aktivnost koja se prva realizuje i to početkom godine, čim to dozvole vremeniski uslovi. Kako smo o ovoj aktivnosti već pisali, nećemo se zadržavati vise na njoj. Samo ćemo da ponovimo, da smo se iz ranije opisanih razloga, opredelili da zasad orezujemo u formi špalira i pored toga što isti ima prirodno žbunastu formu.

Posle rezidbe prvo sledi tz. zimsko prskanje koje smo uraili adekvatnim preparatom i u pravo vreme. Mi uglavnom naizmenično koristimo preparate na bazi ulja sa više sadržanih komponenti. Naravno, u svim segmentima koristimo isključivo preparate koji se nalazi na Listi dozvoljenih u organskoj proizvodnju koju verifikuje Uprava za zaštitu bilja, Ministrastva poljiprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Ove godine, koristili smo preparat:


• koji u potpunosti oblaže grane i grančice zasada i sposoban je da odoli vremenskim izazovima. Opisanim načinom delovanja on uništava prezimljujuće forme grinja i insekata;
• on je istovremeno i insekticid i ima ulogu da štiti biljku u prvim fazama razvoja od prezimljenih insekata, kao i matičnih koji započinju veoma brzo da se razmnožavaju i prave kolonije; i
• pored nevedenog, on je i fungicid na bazi bakra, čija je uloga da zaštiti zasad od bolesti koje su u obliku gljivica ili bakterija prezimele na površini grana i grančica zasada.

Poželjo bi bilo ispoštovati sledeća pravila tokom prskanja zasada:

Vremenski uslovi u naredna 24 sata od završenog prskanja moraju biti odgovarajući i bez padavina.

Zasad treba da bude “okupan”, odnosno potrebno ga je prskati detaljno i u velikim količinama.


Drugo prskanje uradili smo sa preraratom koji je obogaćen slobodnim aminokiselinama (L-aminokiseline). Hidrolizovani proteini u tečnom obliku snabdevaju biljku aminokiselinama neophodnim za bolji vegetativni rast, posebno u uslovima stresa i pod uticajem nepovoljnih klimatskih faktora.

Hidrolizovani proteini u tečnom obliku snabdevaju biljku aminokiselinama neophodnim za bolji vegetativni rast, posebno u uslovima stresa i pod uticajem nepovoljnih klimatskih faktora (suša, grad-tuča, niske temperature, mraz, fitotoksično dejstvo pesticida, itd).

• Slobodne aminokiseline 24%
• Ukupan azot 4,3%
• Organski azot 3,9%
• Organske materije 30%

Aminokiseline kod ovog preparata dobijene su enzimskom hodrolizom iz kvasaca. Na ovaj način dobijaju se potpuno očuvane aminokiseline koje su u celosti dostupne biljkama.

Posle navedenih prskanja slede preventivna folijalna prskanja ili “puštanje” preparata u zemljište oko korena zasada korišćenjem “dozer sistema” koji je u sistemu navodnjavanja “kap po kap”. Navedeno ima za cilj dalju preventivnu zaštitu od bolesti, insekata i drugih štetočina (Fungicidi sa preventivnim i kurativnim delovanjem), odgovarajuća đubrenja mikro-boploškim organskim đubrivima čija je upotreba dozvoljena u organskoj proizvodnji i drugo. Pored toga, veoma je važno voditi računa o redovnom zalivanju (kod nas je postavljen tokom sadnje zalivni sistem “kap po kap” koji će sledeće godine biti zamenjen nadzemnim kvalitetnijim i funkcionalnijim sistemom zalivanja na istom principu), odstranivanje izdanaka koji izrastu iz korena biljke i bočnih na osnovnim granama do visine od 50 cm (nepotrebno opterećuju zasad i “vuku” hranjive i zašitne materije), kao i uredno održavanje međurednog prostora.